DE Szolgáltató Laboratóriumok Működési Rendje

A DE Szolgáltató Laboratórium (SZL) cím adományozásáról illetve visszavonásáról a DE Tudományos és Innovációs Bizottsága (TIB) dönt.

A SZL nem önálló szervezeti egység, vezetőjét a befogadó OSZE vezetője jelöli ki, a tudományos rektorhelyettes egyetértésével. A megbízás visszavonásig érvényes.

A SZL működését a Szolgáltató Laboratóriumi Albizottság (SZLA), mint a TIB albizottsága koordinálja és ellenőrzi. Ennek elnöke a tudományos rektorhelyettes, tagjai az ÁOK tudományos dékánhelyettese, valamint az SZL vezetők.

A SZL egyenlő eséllyel nyitott a magyarországi kutatócsoportok számára, melyek részére nyilvánosan elérhető árlista alapján szolgáltatásokat végez. A szolgáltatások elvégzését a SZL köteles a minták beérkezési sorrendje szerint biztosítani. Telített kapacitás esetén a hozzáférés feltétele lehet az igénybevételi javaslat tudományos kiválósága. Ennek megítélésére a SZLA hivatott, mely döntését a SZL köteles figyelembe venni.

Az SZL által az államilag finanszírozott kutatócsoportoktól kért szolgáltatási ellenérték magába foglalja a szolgáltatás nyersanyagköltségét, a készülék szervizköltségét valamint - a laboratórium szolgáltatását igénybevevő csoporttól (a befogadó OSZE része, DE csoport vagy külső), függően - bérköltséget is, ugyanakkor nem tartalmazza az amortizációs költséget. Ipari megrendelők esetén a szolgáltatás igénybevételének ellenértéke egyedi megállapodás alapján történhet.

A SZL készülékeinek amortizációja esetén azok pótlására, illetve új készülékek beszerzésére pályázati forrásokból nyílik lehetőség, mely önrészének biztosításához az SZL a Debreceni Egyetem vezetésénél pályázhat.

Az SZL szolgáltatási listáján szereplő szolgáltatásokért az SZL munkatársainak társszerzőség nem várható el, azonban az SZL kérheti az eredményeket megjelenítő cikk köszönetnyilvánításában az SZL mint szolgáltatást végző, valamint az SZL szolgáltatását biztosító pénzügyi forrás megjelölését. Ezt a szolgáltatás eredményeinek átadásával egyidejűleg kérheti az SZL vezetője vagy munkatársa. A kért megjelölések elmulasztása a további szolgáltatásból történő kizárást vonhatja maga után.

Az SZL tevékenységének jellemzésére a szolgáltatás keretében végzett mérések száma, a szolgáltató laboratórium tevékenységére vonatkozó köszönetnyilvánítások (pl. közleményekben, absztraktokban) száma, valamint a szolgáltatási platformon túlmutató, innovatív hozzájárulás esetén társszerzőként megjelentetett cikkek száma és minősége jellemzi.

A SZL olyan honlapot köteles üzemeltetni, mely általánosan hozzáférhető módon megadja a szolgáltatások listáját, a szolgáltatások igénybevételének peremfeltételeit (például minták esetén a minták minőségi kritériumait, készülékhasználat esetén a jogosultsági feltételeket), az esetleges mérési eredmények átadásának módját, valamint a szolgáltatások árát. Tekintettel arra, hogy a szolgáltató laboratóriumok általában igen nagy értékű és szakmai

jártasságot igénylő készülékeket alkalmaznak, tipikusan nem lehet automatikus műszerhozzáférést biztosítani külső munkatársaknak. Azonban elvárható, hogy igények esetén a szolgáltató laboratóriumok (a képzés önköltségét fedező díjért) meghatározott időközönként tanfolyamokat indítsanak, melyek sikeres elvégzése esetén a kiképzett személy jogosultságot szerezhessen egy-egy készülék önálló, felügyelet nélküli használatára. Az ilyen jellegű tanfolyamok elvégzését a SZLA elrendelheti.

A rendszerbe bevont laboratóriumok

Bioinkubátorház

  • Protein Interakciós Szolgáltató Laboratórium (Dr. Erdődi Ferenc)
  • HTS Laboratórium (Dr. Virág László)
  • Proteomika Szolgáltató Laboratórium (Dr. Tőzsér József – Dr. Boross Péter)
  • Genomikai Centrum (Dr. Nagy László – Dr. Scholtz Beáta)
  • Élettudományi Épület Állatház (Dr. Rőszer Tamás – Dr. Szondy Zsuzsa)
  • Molekuláris Anatómiai Képalkotó és Elektronmikroszkópos Szolgáltató Laboratórium (Dr. Antal Miklós)

A rendszerbe bevonható egyéb laboratóriumok

  •  Molekuláris Imaging Szolgáltató Laboratórium (Dr. Szöllősi János)
  •  A jelenleg is rendelkezésre álló laboratóriumok mellett célszerű lenne egyéb laborok kiépítése is, pl. Antitesttermelő Szolgáltató Laboratórium (Dr. Rajnavölgyi Éva)

 

Frissítés dátuma: 2018.10.01.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.