Az Elektronmikroszkópos Szolgáltató Laboratórium diagnosztikai tevékenységének működési rendje

A laboratóriumba feldolgozásra érkeznek anyagok az alábbi intézményekből

  • DE Klinikai Központ Klinikái
  • DE Kenézy Gyula Egyetemi Oktató Kórház
  • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

A laboratórium anyagátvételi rendje

A beérkezett minták érkezhetnek külön edényben, fixálóban a laboratóriumba, továbbá fiziológiás sóoldatban egy anyagként a DE Klinikai Központ Pathológiai Intézetébe. Az utóbbi esetben a mintából egy darab kerül a laboratóriumba feldolgozásra.

A DE Klinikai Központ Klinikáiról közvetlenül beérkezett mintákhoz a beteg személyi adatait és a klinikai adatokat tartalmazó vizsgálatkérő lap is mellékelt, mely adatok a DE Klinikai Központ Med-Solution rendszerében kerülnek feladásra.

Az anyagok átvételét a laboratórium elektronmikroszkópos szakasszisztense végzi. Az anyagok átvétele visszaigazolásra kerül a Med-Solution rendszerben. A nem közvetlenül a laboratóriumba érkezett minták is feladásra kerülnek a Med-Solution rendszerben. A visszaigazolt minták esetszámot kapnak, mely a továbbiakban a minták azonosítását szolgálja.

A vizsgálati anyagok érkezését a laboratóriumi asszisztens minden esetben közli a diagnosztikai tevékenységért felelős patológus szakorvossal. Ugyancsak tájékoztatja a szakorvost a nem rendszeres, eseti kérésekről is. Utóbbi esetben a patológus szakorvos dönt a vizsgálat elvégzéséről.

A vizsgálati minták értékelésének rendje

A laboratóriumba érkezett minták vizsgálatát és véleményezését a megbízott patológus szakorvos végzi. A szakorvos a vizsgálat elvégzésére felkérhet más szakorvos kollégát is. Azok az eseti vizsgálatok, amelyek előzetes megbeszélés alapján konkrét vizsgáló orvos személyéhez kötöttek, a felkért orvos által kerülnek véleményezésre. 

A végleges leletet a vizsgálatot végző orvos a laboratórium tudományos segédmunkatársának küldi el elektronikus formában, aki a Med-Solution rendszerbe számítógépes módszerrel vezeti be. A kész leletet a vizsgálatot végző orvos aláírja, és orvosi pecsétjével ellátja. A tudományos segédmunkatárs feladata az elkészült és aláírt leletek postázása a vizsgálatot kérő intézmények számára.

A leletek 2 példányban készülnek. Az egyik példány kerül a vizsgálatot kérő intézményhez, a második példány archiválásra kerül.

A vizsgálati minták feldolgozásának rendje

A beérkezett, fixált mintákat a laboratóriumi szakasszisztens blokkokra darabolja, melyek feldolgozása az anyagok vizsgálatára szolgáló protokollok szerint történik.

Az elkészült metszeteket a szakasszisztens a vizsgálatot végző orvosnak átadja, aki részben meghatározza az orientációt a későbbi ultravékony metszetek készítéséhez, illetve az izom- és ideg biopsziák esetében ebből a metszetből írásos véleményt is adhat, amely a végleges leletben kerül leírásra.

Az elkészült ultravékony metszetek elektronmikroszkópos vizsgálata minden héten a diagnosztikai tevékenységre kijelölt napon történik.

Az elektromikroszkópos vizsgálat során a leletező orvos digitális fotókat is készít, melyek a laboratóriumban archiválásra kerülnek.

 

A Molekuláris Anatómiai Képalkotó és Elektronmikroszkópos Szolgáltató Laboratórium diagnosztikai tevékenységével kapcsolatban álló személyek feladatai

Diagnosztikai tevékenységért felelős patológus szakorvos

Feladata és kötelessége a beérkezett minták mikroszkópos vizsgálata és arról írásos vélemény kiadása. Joga van a vizsgálat elvégzésére más szakorvost felkérni, de kötelessége a más orvos által végzett vizsgálat ellenőrzése. Amennyiben a felkért orvos a vizsgálatot az elvárt 10 munkanapon belül nem végzi el, akkor a leletezést a felelős szakorvos végzi.

Az írásos leletet ellenőrzi, hogy annak tartalma és formátuma megfelelő legyen, majd azt aláírásával és orvosi pecsétjével ellátja. A vizsgálatot visszautasíthatja, ha a kérőlapon a vizsgálathoz és leletezéshez elengedhetetlenül szükséges klinikai adatok nem állnak rendelkezésre. Saját hatáskörében dönthet eseti, diagnosztikai vizsgálatok elvégzéséről.

A fenti feladatok ellátásáért és felelősségéért az Anatómiai-, Szövet- és Fejlődéstani Intézet által fizetendő megbízási díj illeti meg, melynek összegét szerződésben rögzítik az Anatómiai-, Szövet- és Fejlődéstani Intézet igazgatójával.

Tudományos munkatárs

Feladata a vizsgálatra beérkezett mintákhoz esetszám megadása, ami a Med-Solution rendszeren keresztül történik az anyagátvétel visszaigazolása után. A nem közvetlenül a laboratóriumba érkező anyagok esetében a vizsgálathoz szükséges kérőlapot elkészíti ugyancsak a Med-Solution rendszeren keresztül. A vizsgálatot végző orvos által küldött leletet a számítógépes rendszerben elkészíti, a kinyomtatott leletet az orvosnak eljuttatja aláírásra. Az aláírt lelet egyik példányát a vizsgálatot kérő intézménynek postázza, a másik példányt archiválja. Napi és havi zárást készít.

További feladata még a vizsgálathoz készült digitális fotók archiválása, valamint a mikroszkópok működésének folyamatos ellenőrzése. A házilag elhárítható műszaki problémákat megoldja. A házilag el nem hárítható műszaki problémák megoldására, illetve a félévente esedékes általány díjas karbantartási munkálatok elvégzésére az Anatómiai-, Szövet- és Fejlődéstani Intézet igazgatójával történt egyeztetés után kihívja a mikroszkópos szakszerviz munkatársait.

Laboratóriumi szakasszisztens

Feladata a vizsgálati minták átvétele, a mintán szereplő adatok és a vizsgálatkérő lapon szereplő adatok egyeztetése. Egyezés esetén a vizsgálatkérő lapot a tudományos segédmunkatársnak adja át, aki a számítógépes Med-Solution rendszer segítségével esetszámot ad. A beérkezett mintákat és annak adatait erre a célra rendszeresített füzetben tartja nyilván. Minden beérkezett mintáról köteles a patológust tájékoztatni. Eseti vizsgálatra érkezett anyagot csak a felelős patológussal történő egyeztetés és hozzájárulás esetén vehet át.

Felelős a feldolgozott szövetblokkok, metszetek és a metszetekről készült digitális fényképek archiválásáért.
 

Frissítés dátuma: 2018.10.01.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.